ADR

Get Flash Player

CV Aleš Lapka

Jméno a příjmení:
Aleš Lapka

Titul:
MgA.
autorizovaný architekt ČKA

e-mail:
ales.lapka@adr.cz

Telefon:
+420 257 210 269

Vzdělání:
Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3 (1985-1989)

Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha 1, ateliér architektura I (1989-1997)

Dosavadní praxe:
1991-92; ateliér Jakub Cígler studio

1992; DA studio

1993-2002; Architectural Associates s.r.o.

1993-1995; spolupráce s architektonickou kanceláří Eva Jiricna Ltd.

Od roku 1996; ADR s.r.o.

CV Aleš Lapka
  • on off
  • 1