ADR

Get Flash Player

CV Petr Kolář

Jméno a příjmení:
Petr Kolář

Titul:
MgA.
autorizovaný architekt ČKA

e-mail:
petr.kolar@adr.cz

Telefon:
+420 257 210 269

Vzdělání:
Střední průmyslová škola stavební, Praha 5 (1983-1986)

Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha 1, ateliér architektura - (1989-1996)

Dosavadní praxe:
1990-92 ; Eva Jiricna architects Ltd., Londýn

1992-93; DA studio

od roku 1993; Architectural Associates s.r.o.

1993-1995; spolupráce s architektonickou kanceláří Eva Jiricna architects Ltd.

Od roku 1996; ADR s.r.o.

CV Petr Kolář
  • on off
  • 1