vzdělání:
UMPRUM - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
pozice:
architekt
člen ADR od:
1997

spolupráce na projektech